سرگرمی5 ویدیوها

2کلیپ از ریوندی

دو کلیپ کوتاه و خنده دار از طنز پرداز توانمند کشور حسن ریوندی که امروزه خیلی دنبال کننده پیدا کرده در کل خنده دار ترینا که نه ولی دو کلیپ جالبشو حتما ببینید و از دست ندید.

انیمیشن کوتاه ساحل

وقتی که خیلی حسرت بخوری که نتونی ماهی بگیری و اون وسط یه مزاحمم پیدا بشه که وظیفه تو نگهداری از اون باشه تا وقت گل نی خب سخته و آدم پر میشه از خشم و نفرت حتما ببینید.

انیمیشن کوتاه اهرم مصر

وقتی که چینش اهرم دائم در حال تغییر و تکون خوردن باشه که دهنت باز بمونه کنارشم یه شتر باشه که با خونسردی وایساده و غذاشو میخوره واقعا جالبه.

انیمیشن خرگوش و شعبده باز

خرگوش و شعبده باز وقتی که ناهماهنگی به وجود بیاد و خرگوش باهات بیفته سرلج که چرا هویجشو سر موقع ندادی و حرستو در بیاره ویدئو رو از دست نده.

مرگ و عزرائیل

مرگ و عزرائیل خیلی خنده داره که حتی عزرائیلم زورش نمیرسه جونشو بگیره با اتفاقای جالبی که میافته و واقعا خنده داره حتماببینید.