کلیپ9 ویدیوها

2کلیپ از ریوندی

دو کلیپ کوتاه و خنده دار از طنز پرداز توانمند کشور حسن ریوندی که امروزه خیلی دنبال کننده پیدا کرده در کل خنده دار ترینا که نه ولی دو کلیپ جالبشو حتما ببینید و از دست ندید.

انیمیشن کوتاه ساحل

وقتی که خیلی حسرت بخوری که نتونی ماهی بگیری و اون وسط یه مزاحمم پیدا بشه که وظیفه تو نگهداری از اون باشه تا وقت گل نی خب سخته و آدم پر میشه از خشم و نفرت حتما ببینید.

انیمیشن کوتاه انسان های اولیه

وقتی که تو زمانی باشی که خیلی از چیزای امروز حتی پوشش هم متعادل نباشه خب قاعدتا باید یه سری اتفاقای خنده دار بیفته البته به چشم ماها ولی اینا خیلی بامزن حتما ببینید.