کودک4 ویدیوها

انیمیشن کوتاه ساحل

وقتی که خیلی حسرت بخوری که نتونی ماهی بگیری و اون وسط یه مزاحمم پیدا بشه که وظیفه تو نگهداری از اون باشه تا وقت گل نی خب سخته و آدم پر میشه از خشم و نفرت حتما ببینید.

انیمیشن کوتاه انسان های اولیه

وقتی که تو زمانی باشی که خیلی از چیزای امروز حتی پوشش هم متعادل نباشه خب قاعدتا باید یه سری اتفاقای خنده دار بیفته البته به چشم ماها ولی اینا خیلی بامزن حتما ببینید.

انیمیشن کوتاه اهرم مصر

وقتی که چینش اهرم دائم در حال تغییر و تکون خوردن باشه که دهنت باز بمونه کنارشم یه شتر باشه که با خونسردی وایساده و غذاشو میخوره واقعا جالبه.

انیمیشن خرگوش و شعبده باز

خرگوش و شعبده باز وقتی که ناهماهنگی به وجود بیاد و خرگوش باهات بیفته سرلج که چرا هویجشو سر موقع ندادی و حرستو در بیاره ویدئو رو از دست نده.